Trang chủ Blog Kế toán - Tài chính Cập nhật cách điền mẫu 08 thông tư 95 mới nhất

Cập nhật cách điền mẫu 08 thông tư 95 mới nhất

by ctparis1@

Kể từ ngày 12/ 08/ 2016 thì các doanh nghiệp cần cập nhật thông tin khai báo thuế đầy đủ theo mẫu 08 thông tư 95/ 2016/ TT-BTC . Đây là tờ khai điều chỉnh và bổ sung thông tin đăng ký thuế mới nhất được ban hành. Sau đây là một số thông tin và cách điền mẫu 08 thông tư 95 đầy đủ chính xác giúp các doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình khai thuế đúng quy định.

cách điền mẫu 08 thông tư 95
Điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Mẫu 08 thông tư 95/ 2016/ TT-BTC

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Doanh nghiệp                                            Tổ chức khác và cá nhân

Tên người nộp thuế: ……………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………

Chỉ tiêu (1)Thông tin đăng ký cũ(2)Thông tin đăng ký mới(3)
I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:Ví dụ:– Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT– ….. II- Bổ sung thông tin:Ví dụ:– Bảng kê 01-ĐK-TCT-BK06– …   124 Lò Đúc-Hà Nội       235 Nguyễn Thái Học – Hà Nội    Số tài khoản: 01011122334455Tên ngân hàng: Vietcombank… 

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

                                                  ……, ngày ……. tháng ….. năm ………

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                 Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

Cách điền mẫu 08 thông tư 95 đầy đủ và chính xác

cách điền mẫu 08 thông tư 95
Cách điền mẫu 08 thông tư 95 đầy đủ và chính xác

Người nộp thuế cần phải ghi đầy đủ các thông tin một cách chính xác theo Cách điền mẫu 08 thông tư 95 sau đây:

Sau khi người khai nộp thuế điền: Tên người nộp thuế, mã số thuế và địa chỉ trụ sở chính của đơn vị mình thì thực hiện điền thông tin vào bảng như sau:

Cột thứ nhất (1): Đây là cột mà người nộp thuế cần ghi lại các chỉ tiêu nếu có thay đổi trên tờ đăng ký khai thuế trước đây. Hoặc là các bảng kê đi kèm cùng hồ sơ đăng ký thuế.

Cột thứ hai (2): Trong cột này người nộp thuế ghi lại thông tin đã đăng ký và kê khai thuế trước đây trong lần đăng ký hoặc chỉnh sửa bổ sung gần nhất.

Cột thứ ba (3): Tại đây người nộp thuế kê khai những nội dung một cách chính xác về việc kê khai và đăng ký thuế mới bổ sung hoặc thay đổi.

Sử dụng mẫu 08 thông tư 95 khi nào?

Theo thông tư 219/ 2013/ TT-BTC trước đây quy định rằng doanh nghiệp cần sử dụng mẫu 08 – MST để đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế. 

Nếu trong trường hợp doanh nghiệp không đăng ký theo tờ khai này, tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của bên bán và bên mua trên mức 20 triệu đồng. 

Khi thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, thuế đầu vào sẽ không được khấu trừ và khi đó tính vào chi phí hợp lệ hợp lý của bên mua.

Tuy nhiên kể từ ngày 15/ 06/ 2016, thời điểm thông tư Liên tịch 01/ 2016/ TTLT – BKHĐT – BTC bắt đầu có hiệu lực, doanh nghiệp đã không cần phải nộp mẫu 08 – MST cho cơ quan thuế nữa.

Theo đó, khi doanh nghiệp có sự thay đổi về địa chỉ, giám đốc hay tài khoản ngân hàng,… Thì sẽ sử dụng mẫu Phụ lục II – 1 có hiệu lực từ ngày 15/ 01/ 2016 của thông tư 20/ 2015/ TT – BKHĐT.

cách điền mẫu 08 thông tư 95
Phụ lục II – 1 thay thế cho mẫu 08 – MST

Về nội dung thì tại Phụ lục II – 1 đã có đầy đủ các thông tin mà doanh nghiệp có thể phát sinh hoặc thay đổi như chính sách kế toán hay tài khoản ngân hàng hay địa chỉ thông báo thuế,…

Và mẫu này sẽ được gửi tới nơi mà cơ quan  đăng ký kinh doanh chính là Sở Kế hoạch Đầu tư.

Với sự thay đổi về tờ khai như trên sẽ giúp đồng bộ được hệ thống cơ sở dữ liệu và dùng chung cho cả cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khi các dữ liệu mà doanh nghiệp thay đổi tại nơi đăng ký kinh doanh cũng sẽ được cập nhật nhanh chóng và đầy đủ cho cơ quan thuế.

Có một lưu ý là ngay sau khi phát sinh sự thay đổi và bổ sung thì trong vòng 10 ngày doanh nghiệp cần phải nộp mẫu phụ lục II – 1 tại nơi đăng ký kinh doanh.

Còn mẫu 08 – MST doanh nghiệp vẫn phải nộp trong trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh kéo theo thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Kết luận

Trên đây là một số thông tin và cách điền mẫu 08 thông tư 95 đầy đủ chính xác nhất. Người kê khai nộp thuế luôn phải cập nhật những thông tin sửa đổi kịp thời để thực hiện đúng theo quy định. 

Hi vọng với những thông tin trên có thể hữu ích cho các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc sửa đổi và bổ sung các thông tin kê khai nộp thuế.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại một bình luận

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by Chuyện tình Paris