Trang chủ Blog Kế toán - Tài chính Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh nghĩa là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh nghĩa là gì?

by ctparis1@

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh nghĩa là gì? Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe đến nhiều chức danh công việc này rồi nhưng ít ai có thể hiểu hết được ý nghĩa của chúng. Bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi này, đồng thời giúp bạn hiểu rõ hơn về chức danh này. 

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh nghĩa là gì? 

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh nghĩa là Chairman of directors hay chairman of the board. 

chủ tịch hội đồng quản trị tiếng anh

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh nghĩa là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị chính là một trong những chủ thể quản lý doanh nghiệp – của công ty cổ phần.

Ví dụ cụm từ sử dụng Chủ tịch hội đồng quản trị trong tiếng Anh viết như thế nào?

Trên thực tế, ngoài thông tin về chủ tịch hội đồng quản trị bằng tiếng Anh được sử dụng phổ biến thì các cụm từ sử dụng cụm từ chủ tịch hội đồng quản trị bằng tiếng Anh cũng được sử dụng phổ biến:

 • Quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là: Powers of the Chairman of the board.
 • Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh có nghĩa là: Chairman of the board.
 • Chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cổ phần tiếng Anh là: Chairman of the board of director in a Joint Stock Company.
 • Chức danh của Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh có nghĩa là Title of the chairman of the Language Management Council.
 • Trách nhiệm của Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là: Responsibility of the board chairman.
 • Điều kiện làm Chủ tịch của hội đồng quản trị tiếng Anh là: Conditions of being Chairman of the Board of Directors.
 • Chủ tịch hội đồng quản trị phải là cổ đông tiếng Anh là: The chairman of the board of directors must be a shareholder.

Điều kiện để làm Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Để trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cần đáp ứng một số điều kiện nhất định theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành, cụ thể là các điều kiện sau:

Chủ tịch hội đồng quản trị do hội đồng quản trị bầu

Hội đồng quản trị bầu một thành viên hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị. Theo đó, điều kiện là Chủ tịch hội đồng quản trị phải là thành viên hội đồng quản trị của công ty và do các thành viên hội đồng quản trị bầu.

chủ tịch hội đồng quản trị tiếng anh

Chủ tịch hội đồng quản trị do hội đồng quản trị bầu

Đáp ứng các điều kiện chung của các thành viên hội đồng quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc các trường hợp không được quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp hiện hành;
 • Là người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty (trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác);
 • Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của công ty thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc, Giám đốc. Và người khác giữ chức danh quản lý công ty. Không được là người có liên quan đến người quản lý công ty, người có thẩm quyền quản lý công ty mẹ.

Như vậy, điều kiện để làm Chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cổ phần cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên hội đồng quản trị. Cá nhân được chọn làm Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ do các thành viên hội đồng quản trị bầu trên cơ sở biểu quyết.

chủ tịch hội đồng quản trị tiếng anh

Chủ tịch Phạm Nhật Vượng

Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014 cụ thể như sau:

 • Xây dựng chương trình và lập kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị.
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung và tài liệu cho một cuộc họp nhất định.
 • Triệu tập và chủ trì cuộc họp từ hội đồng quản trị.
 • Giám sát, theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị.
 • Tổ chức thực hiện có mục đích thông qua các nghị quyết của hội đồng quản trị.
 • Chủ tọa cuộc họp đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị.
 • Tuyển thư ký nếu cần thiết với vai trò hỗ trợ hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền.
 • Ngoài ra, quyền hạn có thể được đề cập trong điều lệ công ty.

Kết luận

Trên đây là thông tin về chủ đề Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì? và những thông tin cơ bản về Chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu bạn có câu hỏi nào về chủ đề này cần được giải đáp xin hãy để lại bình luận xuống phía dưới. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại một bình luận

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by Chuyện tình Paris