Trang chủ Blog kinh doanh Hợp tác xã tiếng Anh là gì và các đặc điểm của hợp tác xã

Hợp tác xã tiếng Anh là gì và các đặc điểm của hợp tác xã

by ctparis1@

Hợp tác xã tiếng Anh là gì? là câu hỏi có lẽ nhiều bạn đang thắc mắc. Hợp tác xã là 1 trong những chủ đề rất mơ hồ, khiến cho rất nhiều người không hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ và trong quá trình sử dụng dễ bị nhầm lẫn, đặc biệt là ở trong tiếng anh. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng quá vì bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các kiến thức liên quan đến hợp tác xã bao gồm cả hợp tác xã tiếng Anh là gì và các đặc điểm của hợp tác xã?

hợp tác xã tiếng anh là gì

Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã là 1 tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất là 7 thành viên tự nguyện thành lập, hợp tác, tương trợ lẫn nhau trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên, trên cơ sở tự chủ và tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

hợp tác xã tiếng anh là gì

Hợp tác xã tiếng Anh là gì?

Hợp tác xã có tên tiếng Anh là: co-operative

Bên cạnh việc được sử dụng là 1 danh từ, co-operative còn được sử dụng với vai trò là tính từ, ví dụ như sau:

– co-operative member nghĩa là xã viên hợp tác xã hay còn gọi là thành viên hợp tác xã

– co-operative society, có nghĩa là hợp tác xã.

– co-operative store, có nghĩa là cửa hàng hợp tác xã.

hợp tác xã tiếng anh là gì

Đặc điểm hợp tác xã

Tư cách chủ thể

Thành viên hợp tác xã là 1 chủ sở hữu của hợp tác xã. Thành viên hợp tác xã có thể là cá nhân, hộ gia đình hoặc là pháp nhân. Tuy nhiên, với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ có thể là cá nhân.

Mục đích tham gia vào hợp tác xã

Các thành viên tham gia vào hợp tác xã với mục đích đảm bảo thu nhập, nhu cầu việc làm và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã

Nguyên tắc hoạt động

Thành viên hợp tác xã tham gia hợp tác xã trên cơ sở là tự nguyện, dân chủ, bình đẳng và hợp tác.

Các nguyên tắc này thể hiện xuyên suốt trong các văn bản quy định về hoạt động của hợp tác xã:

– Nguyên tắc tự nguyện

Thành viên thể hiện ý chí tự nguyện và tham gia vào hợp tác xã bằng đơn xin gia nhập hợp tác xã. Hợp tác xã không hạn chế việc chuyển nhượng vốn góp, vốn góp của thành viên hợp tác xã.  Khi thành viên nào có mong muốn rút khỏi hợp tác xã thì hợp tác xã phải trả vốn góp cho thành viên đó theo quy định.

– Nguyên tắc hợp tác

Đây là nguyên tắc chủ đạo của mô hình hợp tác xã. Các thành viên hợp tác cùng góp vốn, cùng đóng góp công sức. Thu nhập của hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được phân phối chủ yếu là theo mức độ của sử dụng sản phẩm và dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc là theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm.

– Nguyên tắc bình đẳng

Thành viên, hợp tác xã thành viên có quyền bình đẳng và biểu quyết ngang nhau, sẽ không phụ thuộc vào vốn góp khi quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã, của liên hiệp hợp tác xã; được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, về phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ.

hợp tác xã tiếng anh là gì

Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã

Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân muốn trở thành thành viên hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Cá nhân phải là công dân Việt Nam hoặc là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, cá nhân đủ từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình phải có người đại diện hợp pháp theo quy định pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam. Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân

– Có nhu cầu hợp tác với thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã

– Có đơn tự nguyện gia nhập, tán thành điều lệ của hợp tác xã

– Góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật hợp tác xã năm 2012 và điều lệ hợp tác xã

– Điều kiện khác theo các quy định điều lệ hợp tác xã.

hợp tác xã tiếng anh là gì

Hợp tác xã trở thành thành viên liên hiệp hợp tác xã thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Có nhu cầu hợp tác với các hợp tác xã thành viên và có nhu cầu về sử dụng sản phẩm, dịch vụ của liên hiệp hợp tác xã

– Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành các điều lệ của liên hiệp hợp tác xã

– Góp vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật hợp tác xã năm 2012 và điều lệ liên hiệp hợp tác xã

– Điều kiện khác theo các quy định của điều lệ liên hiệp hợp tác xã.

Kết luận

Qua bài viết về “hợp tác xã tiếng Anh là gì và các đặc điểm của hợp tác xã” ta thấy được rằng hợp tác xã hoạt động trên cơ sở nguyên tắc là tự nguyện, dân chủ, bình đẳng và hợp tác. Việc gia nhập hợp tác xã tương đối mở tuy nhiên nếu cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân, hợp tác xã cũng cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại một bình luận

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by Chuyện tình Paris