Trang chủ Giáo dục Mẫu phiếu giáo viên tự đánh giá theo thông tư 20

Mẫu phiếu giáo viên tự đánh giá theo thông tư 20

by ctparis1@

Mẫu phiếu giáo viên tự đánh giá theo thông tư 20 bao gồm những tiêu chí cho thầy, cô tự được tự đánh giá và nhận xét về bản thân qua các việc đã hoàn thành trong năm học vừa qua, từ đó cũng nêu ra những kế hoạch, mục tiêu trong năm học tiếp theo của mình.

Phiếu giáo viên tự đánh giá theo thông tư 20 là gì?

Mẫu phiếu giáo viên tự đánh giá theo thông tư 20

Để có căn cứ vào bồi dưỡng, đào tạo giáo viên. Mỗi giáo viên cần phải đáp ứng chuẩn nghề nghiệp. Vào cuối của mỗi năm học, thông qua phiếu tự đánh giá của mỗi giáo viên mà lãnh đạo nhà trường sẽ biết được giáo viên nào đã hoặc chưa đáp ứng chuẩn yêu cầu nghề nghiệp.

Như vậy, phiếu giáo viên tự đánh giá theo thông tư 20 là phiếu do giáo viên tự đánh giá để xác định 1 cách khách quan về đạo đức, lối sống của mình trong thực hiện nhiệm vụ cũng như khả năng thực hiện các công việc, nhiệm vụ của mình.

Hay nói khác đi thì phiếu tự đánh giá của giáo viên là 1 tờ phiếu được giáo viên lập hàng năm để tự đánh giá về khả năng đạt được về phẩm chất cũng như là năng lực của bản thân giáo viên mà qua đấy lãnh đạo nhà trường sẽ xác định giáo viên đó có đạt chuẩn nghề nghiệp hay không.

Từ đây sẽ có những phương án để phê bình, khen thưởng hoặc làm căn cứ để đào tạo cán bộ cốt cán.

Tiêu chí đánh giá của giáo viên giáo dục phổ thông

Quy định chuẩn nghề giáo viên làm căn cứ để giáo viên tự xác định phẩm chất, năng lực và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng mọi yêu cầu đổi mới giáo dục.

Việc tự đánh giá phẩm chất, năng lực của giáo viên sẽ được thực hiện qua 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí được quy định tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT như sau:

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo, trong đó có 2 tiêu chí về đạo đức và phong cách nhà giáo

Dựa trên cơ sở tuân thủ những quy định rèn luyện đạo đức nhà giáo, chia sẻ các kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc rèn luyện đạo đức và phát huy phong cách nhà giáo của mỗi giáo viên thì tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất đạo đức và phong cách của nhà giáo sẽ được đánh giá ở ba mức độ là đạt, khá và tốt.

Tiêu chuẩn 2: Phát triển về chuyên môn và nghiệp vụ

Trong tiêu chuẩn phát triển chuyên môn nghiệp vụ sẽ bao gồm năm tiêu chí đánh giá đó là:

 • Phát triển vấn đề chuyên môn của bản thân.
 • Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục về hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.
 • Dùng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh.
 • Kiểm tra và đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
 • Tư vấn và hỗ trợ giúp đỡ học sinh.

Dựa trên các cơ sở này, việc đánh giá giáo viên cũng được đánh giá theo 3 mức độ đó là mức đạt, mức khá và mức tốt.

Tiêu chuẩn 3: Xây dựng môi trường học tập giáo dục

Theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT thì tiêu chuẩn xây dựng môi trường giáo dục được dựa trên việc thực hiện nghiêm túc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, dân chủ, tích cực trong phòng, chống bạo lực của mỗi giáo viên. Tiêu chuẩn này gồm có 3 tiêu chí đánh giá là:

 • Xây dựng giáo dục văn hóa của nhà trường.
 • Thực hiện nghĩa vụ cũng như quyền dân chủ trong trường.
 • Thực hiện và xây dựng trường học phòng chống bạo lực học đường.

Cũng tương tự như các tiêu chuẩn trên, tiêu chuẩn về xây dựng môi trường giáo dục được đánh giá theo mức độ đạt, mức và tốt.

Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình

Dựa trên mức độ và việc tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Ứng dụng những mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục phẩm chất phẩm chất của đạo đức, lối sống lành mạnh cho mỗi học sinh.

Trong tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội bao gồm có 3 tiêu chí bao gồm:

 • Tạo dựng mối quan hệ với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh và những bên liên quan.
 • Phối hợp giữa trường, gia đình, xã hội nhằm thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh.
 • Phối hợp giữa trường, gia đình, xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Như các tiêu chuẩn trên thì tiêu chuẩn này cũng được đánh giá theo 3 mức độ: đạt, khá và tốt tùy thuộc vào việc phát triển giữa nhà trường, gia đình và xã hội của mỗi giáo viên.

Tiêu chuẩn 5: Dùng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin và dùng công nghệ trong dạy học

Mẫu phiếu giáo viên tự đánh giá theo thông tư 20 1

Trong tiêu chuẩn này, việc đánh giá giáo viên dựa trên các yếu tố là trình độ sử dụng tiếng dân tộc, sự hiểu biết về đa ngôn ngữ dân tộc, ứng dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, kỹ năng văn phòng, nghiên cứu và dùng những thiết bị tin học vào việc giảng dạy của mỗi giáo viên.

Việc đánh giá tiêu chuẩn trên bao gồm 3 tiêu chí đánh giá là:

 • Dùng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc.
 • Khả năng áp dụng công nghệ thông tin và giảng dạy.
 • Khai thác và dùng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ những thông tin về mẫu phiếu giáo viên tự đánh giá theo thông tư 20 mà mình muốn chia sẻ tới mọi người. Hy vọng, những thông tin trên đem lại hữu ích cho bạn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại một bình luận

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by Chuyện tình Paris